Turopoljsko plemstvo u srednjem vijeku

Plemenita opčina turopoljska i Hrvatski plemićki zbor organiziraju predavanje “Turopoljsko plemstvo u srednjem vijeku” koje će u ponedjeljak, 9. listopada u 18 i 30 sati održati u Muzeju Turopolja. Vodit će ga dr. sc. Suzana Miljan.

U izlaganju će se predstaviti povijest turopoljskog plemstva u srednjem vijeku, odnosno do njihove obnove bratstva 1560. godine. Predstavit će se njihova organizacija, struktura vlasti, dužnosnici zajednice s jedne strane, a s druge pojedinci koji su se istakli u povijesnim događajima na razini Zagrebačke županije ili na razini Kraljevstva.

Poseban će se naglasak staviti na plemićke obitelji koje su živjele u Velikoj Mlaki, poput obitelji Lacković ili Krupić, te na njihovim primjerima pokazati kako je živjelo turopoljsko plemstvo do kraja srednjeg vijeka. Kao dodatak, predstavit će se i protokol turopoljskog sudišta, kao novootkriveni izvor za istraživanje plemenite općine, u kojem se mogu pojedine obitelji lijepo pratiti te im se genealogije upotpuniti tim podacima.

Dr. sc. Suzana Miljan rođena je 1985. u Zagrebu, gdje je 2008. diplomirala jednopredmetni studij povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, kojeg je završila obranivši diplomski rad Krupići iz Mlake – studija obitelji turopoljskog plemstva.  Doktorirala je 2015. godine na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom Plemićko društvo Zagrebačke županije za vladavine Žigmunda Luksemburškoga (1387.-1437.). U svom znanstvenom radu uglavnom se bavi društvenom poviješću srednjovjekovne Slavonije (područje današnje Sjeverozapadne Hrvatske), posebice poviješću plemstva i drugih društvenih skupina.

Datum

09 lis. 2017

Mjesto održavanja

Muzej Turopolja
Trg Kralja Tomislava 1
Plemenita opčina Turopoljska

Organizator

Plemenita opčina Turopoljska
Email
plem-op-turopoljska@zg.t-com.hr